ZGDAD-2206VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน - GATC220216

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

Hotline

093-2129897

093-2569030

ZGDAD-2206VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน

รหัสทัวร์ : GATC220216
ZGDAD-2206VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน

  • สัมผัสบรรยากาศเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบนบานาฮิลส์ 1 คืน เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์ และเมืองโบราณฮอยอัน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ คอมบริษัท คอมเซลล์ รับได้ รอจ่าย
(Book)
จ่าย
(Paid)
Group Size
8 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 11,990 15,490 12,590 แสดง - 800 200 0 0 0 29
Sold Out
22 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 13,990 18,490 14,590 แสดง - 800 200 0 0 0 30
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGDAD-2206VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน
ZGDAD-2206VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGDAD-2206VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน
ZGDAD-2206VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน