มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ นั่งรถไฟความเร็วสูง - GATC220259

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

Hotline

093-2129897

093-2569030

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ นั่งรถไฟความเร็วสูง

รหัสทัวร์ : GATC220259
มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ นั่งรถไฟความเร็วสูง

เดินทางช่วง
7 ต.ค. 65 - 19 มี.ค. 66 ( 25 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ คอมบริษัท คอมเซลล์ รับได้ รอจ่าย
(Book)
จ่าย
(Paid)
Group Size
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 14,999 17,999 14,499 13,999 แสดง - 800 200 0 0 0 12
Sold Out
4 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65 14,999 17,999 14,999 13,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
11 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 14,999 17,999 14,999 13,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
18 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 13,999 16,999 13,999 12,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 14,999 17,999 14,999 13,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
3 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65 16,999 19,999 16,999 15,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
10 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 14,999 17,999 14,999 13,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
11 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 12,999 15,999 12,999 11,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 13,999 16,999 13,999 12,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 14,999 17,999 14,999 13,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
29 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 16,999 19,999 16,999 15,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 17,999 20,999 17,999 16,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 17,999 20,999 17,999 16,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
1 ม.ค. 66 - 3 ม.ค. 66 16,999 19,999 16,999 15,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
13 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 14,999 17,999 14,999 13,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
20 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 14,999 17,999 14,999 13,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
27 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 14,999 17,999 14,999 13,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66 14,999 17,999 14,999 13,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 13,999 16,999 13,999 12,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 14,999 17,999 14,999 13,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 13,999 16,999 13,999 12,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
3 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66 14,999 17,999 14,999 13,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
4 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66 15,999 18,999 15,999 14,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 13,999 16,999 13,999 12,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16
17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 13,999 16,999 13,999 12,999 แสดง - 800 200 16 0 0 16

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ นั่งรถไฟความเร็วสูง
มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ นั่งรถไฟความเร็วสูง
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ นั่งรถไฟความเร็วสูง
มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ นั่งรถไฟความเร็วสูง
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน