มหัศจรรย์...เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน - GATC220606

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

Hotline

093-2129897

093-2569030

มหัศจรรย์...เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

รหัสทัวร์ : GATC220606
มหัศจรรย์...เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

เดินทางช่วง
9 ก.พ. 66 - 29 ต.ค. 66 ( 22 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ คอมบริษัท คอมเซลล์ รับได้ รอจ่าย
(Book)
จ่าย
(Paid)
Group Size
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 14,999 19,499 14,999 13,999 แสดง - 1,000 200 0 0 0 32
Sold Out
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 14,999 19,499 14,999 13,999 แสดง - 1,000 200 0 0 0 30
Sold Out
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 15,999 20,499 15,999 14,999 แสดง - 1,000 200 2 0 0 30
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 15,999 20,499 15,999 14,999 แสดง - 1,000 200 15 0 0 30
15 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 18,999 23,999 18,999 17,999 แสดง - 1,000 200 30 0 0 30
27 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 16,999 21,999 16,999 15,999 แสดง - 1,000 200 30 0 0 30
4 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66 17,999 22,999 17,999 16,999 แสดง - 1,000 200 30 0 0 30
18 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 16,999 21,999 16,999 15,999 แสดง - 1,000 200 30 0 0 30
1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66 16,999 21,999 16,999 15,999 แสดง - 1,000 200 30 0 0 30
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 16,999 21,999 16,999 15,999 แสดง - 1,000 200 30 0 0 30
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 16,999 21,999 16,999 15,999 แสดง - 1,000 200 30 0 0 30
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 16,999 21,999 16,999 15,999 แสดง - 1,000 200 30 0 0 30
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 16,999 21,999 16,999 15,999 แสดง - 1,000 200 30 0 0 30
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 18,999 23,999 18,999 17,999 แสดง - 1,000 200 30 0 0 30
10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 16,999 21,999 16,999 15,999 แสดง - 1,000 200 30 0 0 30
17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 16,999 21,999 16,999 15,999 แสดง - 1,000 200 30 0 0 30
31 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66 17,999 22,999 17,999 16,999 แสดง - 1,000 200 30 0 0 30
14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 15,999 20,999 15,999 14,999 แสดง - 1,000 200 30 0 0 30
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 15,999 20,999 15,999 14,999 แสดง - 1,000 200 30 0 0 30
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 18,999 23,999 18,999 17,999 แสดง - 1,000 200 30 0 0 30
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 16,999 21,999 16,999 15,999 แสดง - 1,000 200 30 0 0 30
26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 16,999 21,999 16,999 15,999 แสดง - 1,000 200 30 0 0 30

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์...เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน
มหัศจรรย์...เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์...เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน
มหัศจรรย์...เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน