เสาดินนาน้อย สิ่งมหัศจรรย์ที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติ – good all trip

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

Hotline

093-2129897

093-2569030

เสาดินนาน้อย สิ่งมหัศจรรย์ที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติ

มกราคม 13, 2021 | by good all trip

จริงดิ! ไม่น่าเชื่อเลยว่า เสาดินนาน้อย จังหวัด น่าน จะมีอายุประมาณ 30,000-10,000 ปี และพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นก้นทะเลมาก่อน!! ..เสาดินนาน้อย ตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงของ ทางด้านทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีระยะ ทางห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 24 กิโลเมตร ทั้งสองแห่งตั้งอยู่ไม่ไกล ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่สวยงามที่เกิดจากการทับถมของดินและเกิดน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นริ้วรอยที่น่าแปลกตาเสาดินนาน้อยมีลักษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม รูปทรงต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป บ้างเป็นแท่งแหลม บ้างเป็นแท่งมนกลม กระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่คล้ายกับแพะเมืองผีที่ จังหวัด แพร่ โดยมีป่าเต็งรังขึ้นอยู่กระจัดกระจาย สันนิษฐานว่าเสาดินนาน้อยมี อายุประมาณ 30,000-10,000 ปีและเคยเป็นก้นทะเลมาก่อน นอกจากนี้ยังค้นพบกำไลหินและขวานโบราณที่นี่ (ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน) แสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้อาจเคยเป็น แหล่งอาศัยของ มนุษย์ยุคหินเก่าอีกด้วย